Liturgické odevy

Ornát

Vyrábané z kvalitných materiálov, brokátov, zdobímetechnikou aplikácie, technikou vyšívania krivou ihlou a strojovým vyšívaním. Pre ECAV na Slovensku vyrábame oltárne rúcha, kamže, luteráky, a tabličky.

Výšivky na liturgických odevoch nie sú príkladom pre typickú ľudovú tvorbu. Spôsob akým si v minulosti ľudia na Podpoľaní zdobili svoje odevy sa preniesol čiastočne aj na textílie do kostolov. Zdobia si nimi oltárne plachty, alby, ornáty Je to však osobitný druh výrobkov, PARTA zhotovuje výrobky podľa potrieb a objednávok jednotlivých odberateľov na Slovensku a v zahraničí. Typické ľudové prvky sú použité len v prípade želania, resp. súhlasu odberateľa. Sortiment liturgických odevov tvoria - pluviály, ornáty, alby, superpelície, véla, štóly a všetky ostatné liturgické potreby a oltárne plachty. Vyrábame ich z kvalitných zmesových materiálov, zdobíme technikou aplikácie a najčastejšie technikou vyšívania krivou ihlou. Dodržiavame liturgické predpisy a farby.

Naša ponuka:

Ponúkame liturgické odevy podľa želania zákazníka - Pozrite si Katalóg! alebo Katalóg a cenník na stiahnutie