Strojové výšivky

Strojová výšivka

Je najčastejšou technikou vyšívania na oltárne plachty, rúcha, ornáty..
V súčasnosti sa vplyvom technologického pokroku začína uplatňovať čoraz vo väčšej miere strojová výšivka. Dôvodom je fakt, že ubúda ľudí, najmä žien, ktoré techniku vyšívania krivou ihlou ovládajú. Vyšívajú sa ňou najmä bytové textílie, obrusy, krstové košieľky, oltárne plachty a ornáty.

Druhým dôvodom je potreba umiestnenia loga, názvu firmy, označenia výrobku dokonalým spôsobom, opakovanie na desiatky i stovky výrobkov tak, aby bola výšivka nerozoznateľne zhodná, s dlhou životnosťou. Výšivky je možné zhotoviť aj na prinesené odevy, nap. tričká...


Naša ponuka:

Ponúkame strojové výšivky na objednávku.